เงื่อนไข

  • บริการจ้ดส่งเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
  • จำนวนสั่งขั้นต่ำ 300 บาท ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท
  • ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้า เมือได้หลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยสามารถส่งมาที่  E-mail:marketing@littlehome.co.th
  • จัดส่งเฉพาะ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
  • ลูกค้าจะต้องโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง (หลังจากตกลงคำสั่งซื้อสินค้า) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดคำสั่งซื้อนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
  • ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, การตกแต่งหน้าเค้ก และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น